Module 2 – specialist probleemgedrag van de hond

De relatie mens – hond herstellen en sterker maken

Professionele begeleiding bij gedragsproblemen bij honden

Deze module van de opleiding tot Hondengedragsbegeleider – de connectiemethode volgt op Module 1, en gaat over het omgaan met gedragsproblemen bij honden. Je wordt opgeleid tot coach gedragsbegeleiding bij probleemgedrag.

Lesonderwerpen van module 2

Module 2 bestaat uit 4 delen, verspreid over 6 weekends van 10:00u tot 17:00u.

De opleiding tot Hondengedragsbegeleider is een praktische vorming. We brengen kennis onmiddellijk in de praktijk door middel van oefeningen.

Je verwerft inzicht in hondengedragsproblemen en oorzaken. Je kennis en ervaring over de connectiemethode die je tijdens module 1 hebt verworven leer je aan te wenden om de klant te leren omgaan met het gedragsprobleem van zijn hond. Je leert luisteren naar een verhaal van de klant en diens hulpvraag begrijpen. Je wordt opgeleid tot coach van de hondenverzorger.

Deel 1 – Inzicht in probleemgedrag bij honden – 2 dagen (digitaal via zoom – opname blijft 6 maanden beschikbaar)

Je krijgt inzicht in gedragsproblemen van honden. Wat is probleemgedrag versus gedragsprobleem? Hoe ontstaat probleemgedrag? Hoe krijg je inzicht in het probleem dat de hondenverzorger en de hond ervaren. De 7 groepen van probleemgedrag – inzicht. Hoe gebeurt een gedragsconsult.

Deel 2 – Hondengedragsbegeleiding bij gedragsproblemen – 2 dagen (digitaal via zoom – opname blijft 6 maanden beschikbaar)

Hoe kunnen we met probleemgedrag van honden omgaan? Hoe kunnen we voor de hond zorgen, zodat negatieve gevoelens als angst, frustratie en woede veranderen in positieve gevoelens van veiligheid, vertrouwen en vreugde? Hoe kan aandachtige en vriendelijke communicatie bijdragen tot meer zelfvertrouwen bij de verzorger? Hoe kunnen we de verzorger bijstaan, zodat hij/zij op een effectieve manier steun en leiding leert geven? Je leert hoe je hondenverzorgers begeleidt naar een oplossing voor het probleem, zodat ze gelukkig kunnen samenleven met hun hond.

Deel 3 – Vriendelijke communicatie en zorgend leiderschap bij hondengedragsbegeleiding – 2 dagen (in Brugge)

Als coach werk je vooral samen met mensen. In dit deel word je vertrouwd met het coachen van mensen, volgens de principes van de connectiemethode. Je leert wat aandachtig luisteren en vriendelijke communiceren kan betekenen voor jou, de hond en de hondenverzorger. Hoe transformeer je gevoelens van falen, schuld, angst en woede tot gevoelens van vertrouwen, kalmte en moed? Hoe zorg je dat jouw inzicht en advies door de hondenverzorger op een effectieve manier in praktijk wordt gebracht?

Deel 4 – Coaching van de hondenverzorger bij het omgaan met probleemgedrag van de hond – 6 dagen (in Brugge)

Je werkt zelf met 15 klanten van De Bolster Hondengedragsbegeleiding met hun honden. Tijdens deze 3 weekends doe je zelf een aantal consulten van gedragsbegeleiding, waarin je hondenliefhebbers coacht bij het probleemgedrag van hun hond.

Het eerste dagdeel van het eerste coaching-weekend doe je een schriftelijke zelfevaluatie. Deze oefening heeft geen invloed op het behalen van je certificaat van hondengedragsbegeleider – de connectiemethode – probleemgedrag van de hond.

Praktische info

 

Module 2 – september 2021

Deel 1: Gedragsproblemen 1: 11 en 12 /09/2021
Deel 2: Gedragsproblemen 2: 9 en 10/10/2021
Deel 3: Mindful communicatie 2: 13 en 14/11/2021
Deel 4/1: Praktijk 1: 11 en 12/12/2021
Deel 4/2: Praktijk 2: 15 en 16/01/2022
Deel 4/3: Praktijk 3: 12 en 13/02/2022

Stage vanaf maart 2022

Module 2 – maart 2022

Deel 1: Gedragsproblemen 1: 19 en 20/03/2022
Deel 2: Gedragsproblemen 2: 23 en 24/04/2022
Deel 3: Mindful communicatie 2: 21 en 22/05/2022
Deel 4/1: Praktijk 1: 18 en 19/06/2022
Deel 4/2: Praktijk 2: 9 en 10/07/2022
Deel 4/3: Praktijk 3: 20 en 21/08/2022

Stage vanaf september 2022

Stage en blijvende ondersteuning

Wil je na de opleiding aan de slag als professioneel hondengedragsbegeleider? Dan nodigen we je uit om een facultatieve stage te doen.

De stage bestaat uit:
Zelfstandig 4 casussen rond probleemgedrag uitvoeren, onder supervisie van Geert De Bolster.

De connectiemethode is een geregistreerde merknaam. Als je de stage succesvol afrondt, ontvang je het Quality Label van de connectiemethode en komen je gegevens op onze website. Zo kunnen klanten die begeleiding wensen volgens de connectiemethode je gemakkelijk vinden.

Je kan de opleiding enkel in zijn geheel volgen. Inschrijven voor aparte delen is niet mogelijk.

 

Wil je meer informatie?

Lees hier alle informatie: inhoud van de opleiding, praktische info (lesdagen, tarieven en organisatie) inschrijvingsformulier.

Bel of mail Geert De Bolster om een persoonlijk gesprek van 15 minuten in te plannen.