Module 1 – Interactie tussen mens en hond

De basisprincipes voor een succesvolle hondenopvoeding

In de eerste module van de opleiding tot hondengedragstherapeut komen de basisprincipes voor een succesvolle hondenopvoeding aan bod. We leren je alles over het welzijn van een hond en hoe je een ideale thuisomgeving kan creëren. Je leert hoe je naar honden luistert, hoe je ze begrijpt en hoe je met ze omgaat om een sterke vertrouwensband op te bouwen. Daarnaast is een goede communicatie tussen jou en de hondeneigenaar de sleutel tot een geslaagde begeleiding. Wat verwacht de hondeneigenaar van jou, begrijp je zijn vraag en wat hebben hij en zijn hond nodig?

Lesonderwerpen van Module 1

Module 1 bestaat uit 6 delen, verspreid over 12 lesdagen. De lessen worden gegeven op zaterdag en zondag van 10:00u tot 17:30u. Per weekend wordt gewerkt rond 1 thema.
Deze opleiding tot hondengedragstherapeut is een praktische en interactieve vorming. We brengen theorie onmiddellijk in de praktijk door middel van oefeningen.

Deel 1 – Taal van de hond en inzicht in de natuurlijke noden van de hond – 2 lesdagen

Je wordt expert in de communicatiemiddelen van honden en leert vaardigheden om op een vriendelijke en geweldloze manier met ze te communiceren. Om een hond te begrijpen moet je zijn taal lezen en aandachtig naar hem luisteren. We werken met cases en video’s om de theorie om te zetten in de praktijk.

Deel 2 – Opvoeding van de hond en gedragsontwikkeling – 2 lesdagen

Je krijgt inzicht in de natuurlijke gedragsontwikkeling van pup tot volwassen hond en wordt ondergedompeld in de filosofie van de connectiemethode. Je leert de basisprincipes en waarom deze methode een succesvolle opvoedingsmethode is. De omgangsvormen en vriendelijke communicatiestijl die hierin passen komen uitvoerig aan bod.

Deel 3 – Mindful communicatie en zorgend leiderschap – 2 lesdagen

Je leerde in de vorige 2 delen alles over de connectiemethode en de bijpassende communicatiestijlen. Hond en mens hebben steun en zorgend leiderschap nodig. Dat vraagt een rustige en aandachtige houding. Hoe ontwikkel je communicatie en leiderschap volgens de principes van de connectiemethode en hoe breng je deze houding in praktijk bij het coachen?

Deel 4 – Praktijk: Coaching bij het opvoeden van de hond – 2 lesdagen

De lichaamstaal van honden lezen, rustig en leidinggevend communiceren en hondenverzorgers coachen, zijn vaardigheden die je moet oefenen. Daarom werk je in dit onderdeel met 6 klanten van De Bolster Hondengedragsbegeleiding en hun honden. Dit is de eerste les waar ook honden aanwezig zullen zijn.

Deel 5 – Praktijk: Communicatiestijlen met je klant – 2 lesdagen

In dit praktijkweekend leer je zelf gesprekken voeren en advies geven. Wat houdt actief luisteren in, hoe moet je inzichten formuleren en welke keuzes maak je bij de communicatie met de klant?
Tijdens het eerste deel van de dag doe je een schriftelijke zelfevaluatie van de kennis die je hebt opgedaan. Deze schriftelijke oefening is een zelfevaluatie met feedback van Geert De Bolster. Het is geen examen en heeft dus geen invloed op de ontvangst van je Certificaat Hondengedragsbegeleider – Opvoeding van de hond.

Deel 6 – Praktijk: Coaching bij het opvoeden van de hond (puppybegeleiding) – 2 lesdagen

We nodigen 6 klanten van De Bolster Hondengedragsbegeleiding uit in de opleiding. Je gaat met ze aan de slag als hondengedragsbegeleider. Door middel van de aangeleerde communicatie geef je de klanten inzicht, leer je hen praktische vaardigheden aan en bied je oplossingen bij moeilijkheden in de opvoeding van de pup.
Na afloop van deze les ontvang je het certificaat.

Praktische info

CoronaProof

De opleiding wordt coronaproof georganiseerd. We laten maximum 14 deelnemers toe. Alle richtlijnen omtrent de maatregelen ontvang je na de inschrijving.

Lesdata Voorjaar 2021:

Deel 1: Taal van de hond begrijpen: 13 en 14 februari 2021.
Deel 2: Opvoeding van de hond begeleiden: 13 en 14 maart 2021.
Deel 3: Mindful communiceren: 17 en 18 april 2021.
Deel 4: Praktijk 1*: 15 en 16 mei 2021.
Deel 5: Praktijk 2: 12 en 13 juni 2021.
Deel 6: Praktijk 3*: 3 en 4 juli 2021.

* Praktijksessie met klanten van de Hondenbegeleidingspraktijk De Bolster.

De opleiding vormt een geheel, het is niet mogelijk om in te schrijven voor één onderdeel.  Na voltooiing van module 1 ontvang je een certificaat. Hierna kan je inschrijven voor module 2.

Lees hier alle informatie: inhoud van de opleiding, praktische info (lesdagen, tarieven en organisatie) inschrijvingsformulier.