Opleiding Hondengedragstherapeut

2-delige opleiding tot professionele hondencoach

Het beroep van hondengedragstherapeut of hondencoach is zeer boeiend. Je coacht als het ware twee typen klanten: enerzijds de hond en anderzijds de hondeneigenaar. Dit maakt dat je inzicht moet hebben in het gedrag van beiden. In onze cursus leer je gedrag begrijpen, inzichten vormen en oplossingen aanreiken.

De basis van de opleiding ligt in de connectiemethode®. We gaan uitgebreid in op de relatie tussen mens en hond en de groei van een goede vertrouwensband. Vanuit deze basis wordt het proces van een succesvolle hondenopvoeding aangeleerd en leer je communicatiestijlen toepassen. Nadien behandelen we gedragsproblemen bij honden. Je leert de oorzaak van een gedragsprobleem vinden en hoe je dit kan aanpassen.

Onze opleiding is sterk beroepsgericht. We combineren theorie met praktijkoefeningen en interactie. Na voltooiing van de 2-delige opleiding ben je een volleerde hondencoach. Je kan aan de slag als individuele begeleider van de hond en zijn eigenaar en kan hen helpen om een mooie relatie op te bouwen.

Van harte welkom in de opleiding!

Geert De Bolster

De opleiding in 2 modules

De opleiding is opgebouwd rond de connectiemethode®. Wij zijn ervan overtuigd dat deze omgangsvorm optimaal is voor hond en eigenaar. Daarom willen we hondencoaches deze methode leren kennen en leren toepassen. De opleiding bestaat uit 2 modules. Na voltooiing van elke module ontvang je een certificaat. Wil je na de opleiding je kennis van de connectiemethode nog verder uitdiepen? Dat kan met een stage bij Geert De Bolster en het behalen van het Quality Label. Lees hier meer over.

Module 1: Interactie tussen mens en hond

In deze module verwerf je inzicht in het natuurlijke gedrag van honden en hun ontwikkeling tot een sociaal en emotioneel stabiel wezen. Je leert wat er precies nodig is om een diepe band met een hond te ontwikkelen. Wat zijn de basisbehoeften van een hond? Hoe kan je het gedrag en de taal van een hond begrijpen? En hoe bekom je een succesvolle opvoeding? Daarnaast leer je alles over verschillende communicatiestijlen en de toepassing in je contact met de hondentrainer.

In 12 lesdagen werken we aan 12 echte casussen rond welzijn en opvoeding van een hond. Je hebt geen voorkennis nodig om deze opleiding te starten. Na voltooiing van de opleiding ontvang je een certificaat.

Alle praktische info over Module 1

Module 2: Probleemgedrag van een hond aanpakken

In het tweede gedeelte van de opleiding tot hondengedragstherapeut leer je alles over gedragsproblemen die kunnen voorkomen bij een hond. Wat is de oorzaak van het probleem, hoe uit zich het gedragsprobleem en welke ergernissen zijn er bij de hondeneigenaars of andere mensen uit de omgeving? Je leert gedrag te begrijpen, hoe je het kan aanpassen en vermijden.

In 12 lesdagen werken we rond 15 casussen rond probleemgedrag bij honden. Bij aanvang van de tweede module is het belangrijk dat je Module 1 succesvol hebt afgerond en de theorie kan omzetten in praktijk.

Alle praktische informatie over Module 2 

Praktisch

Doorlooptijd voor de 2 modules is 1 jaar.
Alle lessen worden gegeven door Geert De Bolster.

Leslocatie:
De Bolster Academy, Boogschutterslaan 37, Brugge
Heb je vragen of wil je meer informatie:
Bel of mail Geert De Bolster of plan een gesprek van 15 minuten in.

Wat na de opleiding

Nu kan je aan de slag als professioneel hondentrainer. Je leerde de principes van de connectiemethode. Deze methode is een geregistreerde merknaam waar jij je naam aan kan verbinden. Hiervoor volg je een stageperiode bij Geert De Bolster. Deze stage bestaat uit 4 zelfstandige casussen rond probleemgedrag. Je staat steeds onder supervisie van Geert De Bolster.
Na een succesvolle voltooiing van de opleiding en de stage ontvang je het Connectiemethode Quality Label. Om dit te behouden volg je de jaarlijkse bijscholing.

Het boek van Geert geeft je een eerste inzicht

Geert de Bolster is ook auteur van het populaire boek ” Je Hond opvoeden” en dit doormiddel van de connectiemethode. In het boek komen volgende zaken aan bod:

N

Inzicht in het natuurlijke gedrag van de hond

N

De verschillende ontwikkelingsfasen van de hond

N

De taal van de hond

N

De connectiemethode

N

Een puppy opvoeden

N

Omgaan met een puberende hond

N

Omgaan met probleemgedrag

Het boek van Geert geeft je een eerste inzicht

Geert de Bolster is ook auteur van het populaire boek ” Je Hond opvoeden” en dit doormiddel van de connectiemethode. In het boek komen volgende zaken aan bod:

N

Inzicht in het natuurlijke gedrag van de hond

N

De verschillende ontwikkelingsfasen van de hond

N

De taal van de hond

N

De connectiemethode

N

Een puppy opvoeden

N

Omgaan met een puberende hond

N

Omgaan met probleemgedrag