De Connectiemethode®

Luisteren en afstemmen op de hond en zijn verzorgers

Hondengedragsbegeleiding met de connectiemethode®

Binnen de connectiemethode is de hondengedragsbegeleider in de eerste plaats een coach voor de hondenverzorger. Met je expertise over de taal van hond en mens begrijp je de verzorger en de hond, en begeleid je hen met aandachtige en vriendelijke communicatie. Het doel is om de connectie tussen de hond en zijn verzorger te versterken, zodat ze samen gelukkiger worden.

Gelukkige hond, gelukkige mens

Honden en mensen zijn perfect zoals ze zijn. Ze hebben alles in zich om samen gelukkig door het leven te gaan. Als hondengedragsbegeleider sta je ten dienste van de verzorger en zijn/haar hond. Je hebt de intentie om hen te begrijpen en hen te begeleiden op de weg naar vreugde en plezier.

Problemen horen bij het leven

Er zijn situaties waarbij de opvoeding van een hond moeizaam verloopt. Gedragsproblemen kunnen ontstaan door meerdere factoren en omstandigheden. Het kan dus iedere hond en ieder mens overkomen. Als hondengedragsbegeleider met de connectiemethode®, luister je aandachtig naar de hondenverzorger. Je brengt samen de oorzaak aan het licht, en geeft advies over hoe de verzorger met het gedrag van zijn/haar hond kan omgaan.

Omgaan met het probleem is de oplossing

De hondenverzorger kan soms heel wat stress en frustratie ervaren bij de opvoeding van zijn pup of hond. Puppymanieren, puberhonden en hond met gedragsproblemen zorgen voor heel wat uitdagingen. Als hondengedragsbegeleider met de connectiemethode® probeer je niet om het gedrag van de hond te veranderen, maar coach je de verzorger zodat hij inzicht krijgt in de gevoelens en het gedrag van zijn/haar hond. Je begeleidt de klant om op de juiste manier steun en leiding te bieden aan zijn/haar hond. Door niet meer in strijd te gaan met de problemen komt er rust. Vanuit die rust kan de hondenverzorger op een effectieve manier handelen, en de negatieve gevoelens van de hond (die de belangrijkste oorzaak zijn van het probleemgedrag) transformeren tot gevoelens van veiligheid, vertrouwen en vreugde. Dat is de basis voor een gelukkige hond, die zich goed gedraagt.

Geen hondentraining en geen hondengedragstherapie

De connectiemethode® legt de focus op kwaliteitsvolle aandachtig, vriendelijke communicatie en zorgend leiderschap. Daarnaast geven we hondenverzorgers praktische handvatten, om met het gedrag van hun hond om te gaan.

Een hondengedragsbegeleider – de connectiemethode® is geen hondentrainer, hondeninstructeur of hondengedragstherapeut. Bij hondentraining en hondengedragstherapie maakt men gebruik van Leerprincipes die hun oorsprong vinden in het behaviorisme. Onderzoek heeft aangetoond dat deze technieken meestal manipulatief zijn en nadelig kunnen zijn voor het emotioneel welzijn van dieren. Bij het gebruik van leerprincipes wordt de hond vaak als een object gezien, of wordt de verantwoordelijkheid voor problemen bij hem gelegd (bekrachtiging en straf). Bij hondengedragsbegeleiding met de connectiemethode® geloven we dat de verantwoordelijkheid voor de oplossing bij de hondenverzorger zelf ligt en dat de hond zijn gedrag vanzelf zal aanpassen, op voorwaarde dat de hondenverzorger zijn hond begrijpt en hem steunt met kwalitatieve aandacht en voedend leiderschap . Als hondengedragsbegeleider met de connectiemethode® ondersteun je de verzorger met het bieden van inzicht, aanreiken van praktische handvatten en voedend leiderschap. Pas in een volgende fase van het begeleidingstraject kan hondentraining of hondengedragstherapie een extra meerwaarde betekenen. In dat geval worden leerprincipes aangewend en dit volgens het gedachtegoed van de connectiemethode  en ter bevordering van het welzijn van de hond, de hondenverzorger en diens omgeving.

Aandachtige, vriendelijke en geweldloze communicatie met iedereen

In de connectiemethode® beoefent de hondengedragsbegeleider Kwaliteitsvolle aandachtig en vriendelijke communicatie. Vriendelijk en geweldloos omgaan met honden is enkel mogelijk als je diezelfde intentie kan uitbreiden naar de hondenverzorger en de hele samenleving. Communicatie volgens de connectiemethode® maakt het mogelijk om vriendelijkheid en geweldloosheid in het dagelijks leven te impliceren. Het welzijn van honden kan er alleen maar mee verbeteren.

Het boek van Geert geeft je een eerste inzicht

Geert de Bolster is ook auteur van het populaire boek “Je hond opvoeden met de connectiemethode”. In het boek komen volgende zaken aan bod:

N

Inzicht in het natuurlijke gedrag van de hond

N

De verschillende ontwikkelingsfasen van de hond

N

De taal van de hond

N

De connectiemethode

N

Een puppy opvoeden

N

Omgaan met een puberende hond

N

Omgaan met probleemgedrag

Het boek van Geert geeft je een eerste inzicht

Geert de Bolster is ook auteur van het populaire boek “Je hond opvoeden met de connectiemethode”. In het boek komen volgende zaken aan bod:

N

Inzicht in het natuurlijke gedrag van de hond

N

De verschillende ontwikkelingsfasen van de hond

N

De taal van de hond

N

De connectiemethode

N

Een puppy opvoeden

N

Omgaan met een puberende hond

N

Omgaan met probleemgedrag